Mabuhay Philippines


Pilipinas Kontra ConAss. Ako ay isang Pilipino! Handang lumaban at handang gawin ang lahat para sa pagbabago at ikauunlad ng aking lupang sinilangan. Tigilan ang kahibangan. Hindi ConAss ang sagot sa problemang kinakaharap ng ating bayan.


June 12, 2009 – Today is the 111th year of Philippine Independence. Happy Independence Day to all the Filipinos inside and outside the country!


Special thanks to Google for keeping this blog to index. Why don't you Watch 2012 Online FREE, Watch New Moon Online and UFC 106 Live Stream?!

JuanDerPul PINOY is using