Blog Action Day 2009

Pilipinas Kontra ConAss. Ako ay isang Pilipino! Handang lumaban at handang gawin ang lahat para sa pagbabago at ikauunlad ng aking lupang sinilangan. Tigilan ang kahibangan. Hindi ConAss ang sagot sa problemang kinakaharap ng ating bayan.